Toestemming plaatsen antenne en repeater

Goedkeuring en toestemming van het Genkse schepencollege

Over dit akkoord hebben we het al uitvoerig gehad in een vorig artikel op deze website.  Voor de burgemeester en het schepencollege is er geen enkel bezwaar tegen onze plannen.  Je kan dit artikel hier nog eens nalezen.

Goedkeuring en toestemming van Onroerend Erfgoed

Op vrijdag 18 september 2015 hebben we officieel en schriftelijk toestemming gekregen van Onroerend Erfgoed voor het plaatsen van een antenne en repeater op de hoogste van de twee schachtbokken op de mijnterreinen van Winterslag.

Wat moet er nu verder gebeuren ?

Volgende stappen moeten wij nu volgen:

– Aan de verschillende ingangen en toevalswegen moeten wij het aanplakbiljet “bekendmaking van toelating…” uithangen.

Vanaf de dag na aanplakking gaat een periode van 30 dagen in, waarin beroep kan aangetekend worden.

– Er zal een overeenkomst worden opgemaakt die voorgelegd wordt aan het schepencollege van oktober, welke bekrachtigd MOET worden door de gemeenteraad.

Dat zal de gemeenteraad van 19/11 zijn. Hiervoor dient de club wel een rechtspersoonlijkheid te hebben, maw. de club moet omgevormd worden tot een VZW. Dit zal eerstdaags gebeuren.

– De dag na goedkeuring van de gemeenteraad mag de installatie gebeuren. En dan is het bijna winter. Misschien op een mooie herfstdag, wie weet, staat de repeater op zijn plaats.

Dat wil niet zeggen dat we tot dan moeten wachten.  Op woensdag 7/10 om 15.00u gaat ON6MID de schachtbok bezoeken om van dichtbij foto’s te nemen, afmetingen, aansluiting aftakking spanning en dergelijke op te meten en te bekijken.

Nadien kunnen wij de installatie voorbereiden en uitvoeren.  Voor dat laatste moeten we vooral voorzien dat dit veilig kan verlopen en dat we de nodige dekking hebben via een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (huurdersaansprakelijkheidsverzekering).

Tot hier de huidige stand van zaken.
Wordt dus zeker vervolgd … het MLB-bestuur.

schachtbok

Delen via deze sociale media