MLB in beeld

Radioamateurisme is een hobby waarbij radioamateurs gebruik maken van zend- en ontvangstapparatuur om verbindingen te maken met andere radioamateurs over de hele wereld.

Radioamateurs volgen in principe een opleiding en dienen een examen af te leggen voor het behalen van een licentie. Voor het behalen van een vergunning aks radioamateur, moet je een examen afleggen bij het BIPT in Brussel.

Radioamateurisme is een hobby voor alle leeftijden en richt zich vooral op wetenschap, techniek en communicatie.

Zij die een technische opleiding volgden, en dan vooral op het gebied van elektriciteit en elektronica, hebben een groot voordeel. Dit zijn namelijk de hoofdbestanddelen en kennis nodig voor het afleggen van een examen.


Radioamateur worden?
Klik hier en neem contact met ons.