Activiteiten 2015

Januari
Clubavond VR 16/01 – Lezing : alles over B-EARS en DMR
(door ON4AWM, ON5ARE en ON4WIM).

Februari
Clubavond VR 20/02 – Gezellig samenzijn en stand van zaken.

Maart
Clubavond VR 20/03
– UBA-verkiezing DM/CM
– Lezing : geschiedenis v/d telegrafie of het leven van Marconi
(door Johny, ON4VJ).

April
Clubavond VR 17/04 – Voorstelling EP6T DX-avontuur Iran – The Rockall DX Group
(door Henk, ON4AHF).

Mei
Clubavond VR 15/05 – Verdeling DMR-materiaal groepsaankoop en toelichtingen
(door Michel, ON6MID).

Juni
Clubavond VR 19/06 – Programmeren van DMR-toestellen
(door Michel, ON6MID).

Juli
Clubavond VR 17/07 – Verlof : clubavond gaat door, maar er is geen activiteit voorzien.

Augustus
Clubavond VR 21/08 – Verlof : clubavond gaat door, maar er is geen activiteit voorzien.

September
ZA 05/09 en ZO 06/09 – MLB deelname UBA National Fieldday SSB – Scoutsterrein Melberg.
ZA 12/09 – MLB deelname BBQ Poolse Unie – klik hier en lees er meer over.
VR 18/09 – Lezing : De werking van ARDF-zenders en ontvangers
(door Johny, ON4VJ).

Oktober
ZO 11/10 – Start basiscursus ten huize van ON6TM.
Clubavond VR 16/10 – Lezing : Batterijen – chemische opslag
(door Rudi, ON7YT).
ZA 17/10 – JOTA : opstelling veldstation – vanaf 9 uur tot 19 uur
(door scouts en MLB).
ZO 18/10 namiddag – JOTA : demo-vossenjacht – vanaf 13 uur
(door Johny, ON4VJ).

November
Clubavond VR 20/11 – Lezing : Verschil digital/analoog voice, protocollen en overeenkomsten/verschillen D-Star/DMR/Fusion, overeenkomsten/verschillen netwerken, demo van alle modes en dongels
(door Partick, ON4PN).
ZO 22/11 – Dag van de wetenschap > deelname MLB : Demo QRP CW Pixie
(door Jan, ON5JD).
DI 24/11 – CM/DM-vergadering bij HAC in Hasselt om 20 uur.

December
Clubavond VR 18/12 – Lezing : Intro Pic Processors
(door Paul, ON4SSB).

ONDER VOORBEHOUD – Alle activiteiten kunnen door omstandigheden gewijzigd of geschrapt worden.