B-EARS

B-EARS staat voor Belgian Emergency Amateur Radio Service.

Elke radioamateur kan zichzelf en zijn station ten dienste stellen van de gemeenschap, vooral in geval van catastrofes.

De kennis en de kunde van de radioamateurs kan dan ingezet worden voor het ondersteunen van professionele hulpverleningdiensten bij de bestrijding van rampen en andere grootschalige incidenten.

De radioamateur kan zich inspannen om alternatieven te bieden voor communicatie bij langdurige uitval van het lichtnet, telefoon, GSM netwerken of internet.

In 1962 was het Belgische Rode Kruis op zoek naar betere communicatiemiddelen voor haar hulpdienst. De UBA stelde voor de bevoegdheid van haar leden en hun doeltreffend materiaal in dienst te stellen van humanitaire hulp. Op 3 maart 1962 ondertekenden Z.K.H. Prins Albert van België, Voorzitter van het Belgische Rode Kruis, en René Vanmuysen (ON4VY), voorzitter van de UBA, de overeenkomst tussen beide organisaties om het radionoodnet op te richten.

Het nationaal station van de UBA, ON4UB, werd permanent in de centrale zetel van het Rode Kruis geïnstalleerd en kon voor noodsituaties, met de roepnaam ON5XA, als centraal station worden ingezet. Een decametrisch station werd in iedere provinciale zetel van het Rode Kruis opgesteld en was in verbinding met het centraal station in de 80 meterband. Die stations werden bediend door vrijwilligers radioamateurs, leden van de UBA. Bovendien waren die stations in verbinding met hulpposten op het terrein, dank zij de mobiele stations van de UBA-radioamateurs. De mobiele verbindingen gebeurden op 80m en op VHF.

In het verleden werd reeds meerdere keren een beroep gedaan op de Belgische radioamateurs in het licht van het Rode Kruis noodnet.

  • In mei 1985 tijdens het Heizeldrama (de rellen in het Heizelstadion tijdens een voetbalwedstrijd).
  • In maart 1987 bij de ramp met de veerboot de Herald of Free Enterprise voor de haven van Zeebrugge.
  • In de winter van 1993-1994 bij de overstromingen van de Maas nabij Namen.

Ook op internationaal vlak en in andere landen stellen radio amateurs hun materiaal en hun kennis in voor de hulp aan hun medemensen: na de terreuraanslagen van 11 september 2001 waren heel wat Amerikaanse radioamateurs in de weer om de noodcommunicaties in goede banen te leiden. Sommigen hebben het bekocht met hun leven… tijdens de tsunami-ramp op 26 december 2004, waren het de radioamateurs die voor de essentiële communicatie zorgden. bij de aardbeving in Italië van april 2009 zijn onze Italiaanse collega’s ook betrokken bij de noodhulp.

Maar na 40 jaar is deze conventie is aan een actualisatie toe omdat de onze maatschappij, de telecommunicatie en de wetgeving is geëvolueerd. In verband met deze materie kunnen we onder andere vermelden:

  • De federalisatie van België: De Nationale Belgische Rode Kruis werd gefederaliseerd, en bestaat nu uit twee organisaties: Het Rode Kruis Vlaanderen, La Croix Rouge de Belgique – Communauté Francophone, die instaan voor de werking op hun grondgebeid. Dit zijn nu dus 2 autonome organisaties.
  • Wetgeving rond het radio-amateurisme: ook de wetgeving rond het gebruik van zendaparatuur is sterk geëvolueerd, er was een nieuwe wet in 1979, gewijzigd door diverse KB’s. De praktische uitvoeringsbesluiten zijn opgenomen in de MB van 19/12/1986 en 09/01/2001.Onlangs verscheen er een nieuwe wet (Juni 2005) en zijn er nieuwe KB’s en MB in voorbereiding, waarin de noodcommunicatie ook geregeld wordt.
  • In 2006 kwam er een KB die de nood- en interventieplannen aanpast die de gemeenten en de provinciale overheden moeten opmaken.

Dit alles maakte het noodzakelijk om de de noodcommunicatie te actualiseren. Alle radioamateurs die interesse hebben voor dit soort activiteiten zijn nu georganiseerd in B-EARS, de Belgian Emergency Amateur Radio Service.

B-EARS staat voor Belgian Emergency Amateur Radio Service. We willen met deze nieuwe naam en structuur de noodcommunicatie meer gestalte geven en bekend maken naar de buitenwereld.

UBA-leden die wensen deel uit te maken van B-EARS engageren zich om op regelmatige basis deel te nemen aan oefeningen en activiteiten ten einde operationeel te zijn bij eventuele rampen of op vraag van een hulporganisatie. Willen wij als een volwaardige partner aanvaardt worden bij de overheden, dan moeten we kunnen bewijzen dat we op betrouwbare (professionele) wijze kunnen instaan voor noodcommunicatie. Dat was de taak van de werkgroep om een nieuwe structuur en werking voor te stellen.

De B-EARS stuurgroep bestaat uit 2 vertegenwoordigers per provincie, de nationale voorzitter van de UBA, twee regionale verantwoordelijken en een technisch verantwoordelijke.

Er wordt vergaderd per taalgroep, gezien de verschillen in de relaties met de hulporganisaties. De provinciale verantwoordelijke van B-EARS zal een belangrijke rol spelen in de nieuwe structuur. Hij staat in voor de activiteiten in zijn provincie. Hij is ook de contactpersoon voor alle B-EARS leden van zijn provincie.

De leden van B-EARS werken regelmatig mee aan oefeningen om paraat te zijn in geval van nood. Zij vormen het kader indien men beroep moet doen op nog meer radioamateurs bij zeer ernstige rampen. UBA-leden die wensen deel uit te maken van B-EARS kunnen hun aanvraag indienen via een centraal e-mail adres, namelijk b-ears@uba.be en op termijn via de UBA-website. Deze gegevens worden doorgegeven aan de provinciale verantwoordelijke.

Internationale en nationale noodfrequenties

Hieronder de aanbevolen werkfrequenties naargelang het gebruik. Alle frequenties zijn in MHz. Het staat de netleider vrij om andere frequenties te kiezen. Evenwel om elkaar gemakkelijker te vinden en om zo weinig mogelijk onderling te storen wordt het werken met deze frequenties sterk aanbevolen.

B-EARS-alle-noodfrequenties

Niveau 0 : Internationale frequenties

Enkel te gebruiken voor internationale oefeningen of internationale noodnetten.

HF 80 m LSB 3,760
HF 40 m LSB 7,110
HF 20 m USB 14,300
HF 17 m USB 18,160
HF 15 m USB 21,360

Niveau 1 : Nationale frequenties

Voornamelijk bedoeld voor alarmering. Na contact zo snel mogelijk overschakelen naar de regionale of een andere frequentie.

HF 80 m LSB 3,765
HF 40 m LSB 7,115
VHF low FM 51,510
VHF high FM 145,500
UHF low FM 434,500

Niveau 2 : Regionale en lokale frequentie

Dit zijn de aanbevolen werkfrequenties bij oefeningen of bij inzet in een noodnet, de mode is altijd FM. Ze kunnen ook gebruikt worden voor regionale of lokale alarmering (met selectieve oproepen). Indien de netleider een subtoon meestuurt kunnen de deelnemers indien gewenst hun CTCSS-decoder inschakelen. De netleider luistert altijd zonder CTCSS-decodering.

145,225 VH1 | 434,225 UL1 Brabant Wallon (131,8)
145,250 VH2 | 434,250 UL2 Limburg (131,8)
145,275 VH3 | 434,275 UL3 Oost-Vlaanderen (79,7)
145,325 VH4 | 434,325 UL4 Hainaut (74,4) + Ostkantone (131,8)
145,350 VH5 | 434,350 UL5 Brussel – Bruxelles (131,8)
145,375 VH6 | 434,375 UL6 Namur (74,4) + West-Vlaanderen (79,7)
145,400 VH7 | 434,400 UL7 Liege (74,4)
145,425 VH8 | 434,425 UL8 Antwerpen (131,8) + Luxembourg (74,4)
145,450 VH9 | 434,450 UL9 Vlaams Brabant (131,8)
De frequenties in Digital Voice en Digital Data

Nationale verbindingen in Digital Voice (en slow-data)

Via de D-Star repeaters op reflector 28A

Regionale en lokale frequenties in Digital Voice (en slow-data)
VHF: 144,550 & 144,9375
UHF: 438,150

Regionale en lokale frequentie in Digital Data (fast-data)
1299,500

Klik hier voor meer info over B-EARS.