De nationale velddag

Wat is een velddag?

Een velddag is een jaarlijkse oefening om de paraatheid van radioamateurs te testen.

Het uitgangspunt is een noodsituatie waarbij de reguliere communicatiemiddelen (telefoon, gsm, sociale media …) uitgevallen zijn door overbelasting of door het uitvallen van de stroomvoorziening.

Radioamateurs worden verondersteld om een radiostation op te stellen (en 12 of 24 uur te laten werken) dat volledig onafhankelijk van het lichtnet opereert. Dit omdat de stroomvoorziening uitgevallen of onbetrouwbaar geworden is.

De deelnemers kunnen zelf kiezen hoe ze elektriciteit opwekken om hun station te doen werken.

Om het resultaat van de oefening en de effectiviteit van ieder deelnemend station te kunnen evalueren is een competitie-component ingebouwd onder de vorm van een wedstrijd.

Mogelijk scenario

België wordt uitgeroepen tot rampgebied.

Vaste communicatiemiddelen zijn uitgevallen en er is een stroomonderbreking. De onderlinge communicatie moet echter gewaarborgd blijven. Het is niet op voorhand geweten waar en onder welke omstandigheden onze apparatuur en diensten ingezet zullen worden.

Vandaar de noodzaak om tijdens de velddag te kunnen aantonen dat men een volledig autonoom radiostation kan opbouwen en bedienen, en dit in zeer korte tijdspanne.


Voor méér info kan je steeds te recht op de officiële site van de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs, kortweg UBA, op deze website: https://www.uba.be/nl/

Of onze eigen MLB-website natuurlijk op dit webadres: https://www.on4mlb.be/


De Nationale Velddag vindt elk jaar plaats in het eerste weekend van september.
Enkele sfeerbeelden van een velddag …