QSL-dienst

Voor het afhalen van je toegekomen QSL-kaarten en het overmaken van je te verzenden QSL-kaarten, kan je je elke MLB-clubavond wenden tot de QSL-manager. Volg strikt de procedure van de QSL-dienst.  Klik hier en lees er meer over op de UBA-website.

Dank bij voorbaat.
De QSL-manager.