UBA

De UBA is de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs.
Het is een vzw met hoofdzetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4.

De afkorting UBA komt van de franstalige benaming Union Royale Belge des amateurs-émetteurs.

In het engels spreekt men dan van de Royal Belgian Amateur Radio Union.

De UBA vertegenwoordigt de radioamateurs bij alle nationale en regionale gezagsorganen (ministeries, BIPT, enz…) en verdedigt er hun belangen, in eerste instantie op een proactieve manier. Het vertegenwoordigt eveneens de Belgische radioamateurs via zijn banden met de IARU (International Amateur Radio Union) op de hoogste besluitvormingsniveaus op wereldvlak (ITU, UN).

De UBA helpt en steunt zijn leden in allerhande aspecten bij het beoefenen van de hobby (informatieverstrekking, QSL-kaarten-dienst, organiseren van activiteiten, verzekeringen, gerechtelijke bijstand, enz…) en het helpt de kandidaat-radiozendamateurs bij het voorbereiden van het BIPT-examen.

Maatschappelijk adres
Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs (UBA) vzw
Drukpersstraat 4, 1000 Brussel
☎ 02 898 98 68 (alleen toegankelijk tijdens kantooruren).

Méér over de UBA  op dit adres : https://www.uba.be/nl/uba.
Wil je lid worden van de UBA?  Surf naar : https://www.uba.be/nl/uba/lid-worden.