UBA-verkiezingen

De UBA-verkiezingen vinden telkens als volgt plaats :

  • CM (club manager – lokaal) : elk jaar
  • DM (district manager – provinciaal) : om de 2 jaar
  • UBA-beheerders (nationaal) : om de 3 jaar

Wat de CM-verkiezingen betreft: alleen indien er in een sectie volgens CQ-QSO geen kandidaat-CM is of indien de kandidaat-CM verzaakt aan zijn kandidatuur, kan op de avond van de verkiezingen iedereen, die voldoet aan de voorwaarden, zichin die sectie kandidaat stellen voor de functie van CM. Indien na die verkiezingsavond geen CM verkozen is, wordt er na de AV-vergadering van mei een CM ad interim aangesteld.

Copyright 2014-2018 © ON4MLB - Alle rechten voorbehouden.