Toen en nu

Voorgeschiedenis

Voor zover we zijn kunnen nagaan werd de sectie MLB opgericht in het jaar 1952. MLB was in die tijd, en vele volgende jaren, de eerste en enige club voor radioamateurs in de provincie Limburg.

Radioamateurs van over de hele provincie zakten telkens 1 keer in de maand af naar het toenmalige clublokaal van MLB in “Café bij Meng” in het hartje van de Stad Genk.

De UBA en haar sectie’s

Nadien werd er door de UBA (d.i. de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs) verschillende nieuwe sectie’s in de provincie Limburg (en andere provincie’s in het land) tot leven geroepen.

De UBA, evenals de verschillende sectie’s, ondergingen een hele evolutie en ontwikkelden een goed uitgebouwde structuur.

In feite werd de UBA als het ware “een soort vakbond” voor radioamateurs in België, die onze hobby kon uitdragen en verdedigen ten aanzien van heel wat nationale en internationale spelers op communicatievlak in de wereld.