Gezien de nieuwe GDPR kan je voor de officiële MLB-ledenlijst voortaan enkel terecht bij de UBA.

DE NIEUWE WET OP DE PRIVACY
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moet u vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe u deze data gebruikt en hoe u ze beveiligt (of u dit nu in uw datacenter of in de cloud buiten de EU beheert).

Bron en meer info : https://gdpr-eu.be/.

View Fullscreen