MLB-leden

Enkel via de UBA Slechts 15 euro/jaar

Effectieve leden

 • Peter ON1PV
 • Johan ON3IWB
 • Guido ON4AEG
 • Francis ON4AMH
 • Marc ON4ANM
 • Leon ON4BL
 • Bart ON4DGT
 • Salemi ON4ENL
 • UBA-sectie MLB ON4MLB
 • Joseph ON4MNE
 • Luc ON4NL
 • Frederik ON5IA
 • Jan ON5IJ
 • Jan ON5JD
 • Mathieu ON5MAT
 • Walter ON5WC
 • Hubert ON6JZ
 • Michel ON6MID
 • Tony ON6TM
 • Jan ON7BB
 • Ludo ON7KL
 • Dominique ON7UZ
 • Martin ON8CM
 • Clement ON8CV
 • Mathieu ON8PO
 • Marc ONL04638
 • Jean-Pierre ONL07016
 • Narcissus ONL12289

Steunende leden 2017

 • ON3KT, Kurt
 • ON4AHF, Henk (NOL)
 • ON4VLM, Leon (NLB)
 • ON8SGA (NOL)

Steunende leden 2018

 • Johny ON4VJ (NOL) – DM Limburg
 • Luc ON4NL (MLB)
 • Narcissus ONL12289 (MLB)
Effectieve MLB-leden zijn lid van de UBA, sectie Midden-Limburg, kortweg MLB, en zijn als dusdanig verzekerd via de UBA-polis en hebben stemrecht tijdens de UBA-verkiezingen.

Als effectief lid kan men zich kandidaat stellen voor een functie als bestuurslid bij MLB.  Dat kan op elk moment worden aangevraagd.

Steunende MLB-leden kunnen via een andere sectie lid zijn van de UBA en hebben dan dezelfde rechten in hun sectie.  Zo niet, zijn ze niet verzekerd en hebben ze geen stemrecht.

Als steunend lid is men bij MLB niet verzekerd en heeft men geen stemrecht !  Een bestuursfunctie bij MLB is eveneens niet mogelijk.

Wil jij ook lid worden van MLB ?

KLIK HIER