Inhoud en aansprakelijkheid

Via deze website wil Amateur Radio Club MLB (kortweg MLB) correcte en actuele informatie verstrekken over haar doelstellingen, samenstelling bestuur, ledenwerving, events en andere initiatieven, opleidingen en meetings, … enz.

Zowel MLB, als de webbeheerder, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel foutieve of verouderde informatie.

Links en downloadbare bestanden

Zowel MLB, als de webbeheerder, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het doorklikken naar websites of andere informatiebronnen waarnaar de eigen website verwijst, en/of bestanden die kunnen worden gedownload.

Intellectuele rechten en gebruik van de site

De webbeheerder behoudt alle intellectuele rechten op de website en de hierop geplaatste informatie, evenals alle afbeeldingen, logo’s, geluids- en videomateriaal.

Alle teksten, afbeeldingen, logo’s, geluids- en videomateriaal, als alle andere informatie van deze website, mag door derden gebruikt worden, mits uitdrukkelijke bronvermelding, en overeenkomstig de bepalingen van de Belgische (auteurs)wetgeving.

De webbeheerder heeft het recht de MLB-site tijdelijk of definitief offline te halen.

Persoonsgegevens en verwerking

Gezien de “Wet op de Privacy” worden uw persoonlijke gegevens enkel gebruikt voor het beheer van deze website.  Klik hier en lees hier meer over.

Gelezen en akkoord

Iedere bezoeker en gebruiker van deze site verklaart deze disclaimer volledig gelezen te hebben en gaat hiermee, voor de volledige inhoud ervan, akkoord.

Tot slot

Heb je een vraag of opmerking over de inhoud van deze website?
Klik hier en neem contact met MLB.

Bedankt voor uw begrip.
Het MLB-bestuur.


Creative Commons-Licentie

Deze site is in licentie gegeven volgens Creative Commons.
D.w.z. dat je dit werk mag delen en verspreiden,
mits bronvermelding van “Amateur Radio Club MLB”
en enkel en alleen voor niet-commerciële doeleinden.


MLB-samen-gaan-we-er-voor