Wat is amateur radio club MLB?

MLB is een Amateur Radio Club in Belgisch Midden-Limburg. Het is een club voor radioamateurs in Genk en omstreken.

MLB is sectie Midden-Limburg van de overkoepelende organisatie UBA. De UBA is de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs.

MLB was in die tijd een hele periode de eerste en enige club voor radioamateurs in Limburg.

Het bestuur van MLB komt naargelang de behoefte op regelmatige basis samen om bijvoorbeeld te vergaderen.  De leden van de club komen elke derde vrijdag van de maand samen, om ideeën uit te wisselen in verband met hun hobby als radioamateur, om een lezing bij te wonen van een gastspreker, dewelke een boeiend onderwerp in verband met het radioamateurisme komt toelichten, … enz.

MLB organiseert jaarlijks, voor haar leden en voor iedereen die interesse heeft, tal van activiteiten in verband met de hobby radioamateur, wetenschap, technologie en communicatie.

Zo is er bijvoorbeeld de jaarlijkse velddag of de Jota, in samenwerking met de scouts van Genk.

Verder streeft MLB er naar zijn leden en gasten zo goed mogelijk in te lichten en op de hoogte te houden over het reilen en zeilen in de wereld van radioamateurs via een maandelijkse nieuwsbrief en via de MLB-website.

Amateur Radio Club MLB is er in Genk in geslaagd een DMR-repeater of relaisstation op te zetten en te installeren, en dat niet in het minst op de mijnterreinen van C-mine in Genk.  De hele installatie, inclusief de zendantenne, werd met goedkeuring van het stadsbestuur van Genk en de diensten van Onroerend Erfgoed, ondergebracht in de hoogste schachtbok van C-Mine.

Meer hierover kan je lezen op de MLB-repeater site op dit adres : http://repeater.on4mlb.be/

Hebben we nu je interesse voor het radioamateurisme opgewekt ?
Of wil je hierover nog meer weten ?

Kom dan eens op bezoek op een van onze gezellige MLB-clubavonden !!!
Deze vinden plaats elke derde vrijdag van de maand om 20 uur.

Klik hier voor meer info over de MLB-clubavond.

We hopen je in ieder geval snel te mogen begroeten.
Je bent van harte welkom.  Tot dan …

Vriendelijke groeten,
het MLB-bestuur.

 

Copyright 2014-2018 © ON4MLB - Alle rechten voorbehouden.