(ON2): voormalige aspirant-radioamateurvergunning die alle in België toegelaten amateurfrequenties tussen 1.8 en 440 MHz, dit alle modes met uitzondering van (D)ATV en met een maximaal uitzendvermogen van 50 W (10W in het frequentiebereik 1,85-2,00MHz) toelaat. Deze vergunning is gelijkgesteld aan de CEPT-Novice vergunning en is beperkt erkend in het buitenland.

Bron: website UBA

BESLUIT VAN 24 MEI 2019