Wat betreft de radioamateurs voorziet het wijzigingsbesluit in 3 klassen van bedieningscertificaten van de 5e categorie (radioamateur) “overeenkomstig de normen die zijn aangenomen op het niveau van de CEPT, om een internationale erkenning daarvan mogelijk te maken”:

A.  het bedieningscertificaat van klasse A (nu “HAREC-certificaat”);
B.  het bedieningscertificaat van klasse B (nieuw);
C.  het bedieningscertificaat van klasse C (nu “basiscertificaat”).