Welkom bij Amateur Radio Club MLB in Genk

Over MLB en de UBA

Over MLB

MLB is een club voor radioamateurs in Genk en omstreken, en dit al sinds 1952.
Het is de sectie Midden-Limburg van de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs, kortweg UBA.

Over de UBA

De UBA vertegenwoordigt radioamateurs bij regionale, nationale en internationale gezagsorganen zoals ministeries, BIPT, enz… en verdedigt hun belangen. Het vertegenwoordigt eveneens de Belgische radioamateurs via zijn banden met de IARU (International Amateur Radio Union) op de hoogste besluitvormingsniveaus op wereldvlak (ITU, UN).

Tot slot

Heeft u verder nog vragen?
Klik hier en neem contact met ons.

We wensen u een aangenaam bezoek op deze site.
Namens de leden en het bestuur van MLB.


Laatste nieuws

Leerrijke infoavond UBA-Limburg

Het bestuur wenst iedereen te bedanken die zich heeft ingeschreven, ingezet en deelgenomen aan de toch wel belangrijke info-vergadering UBA-Limburg ...
► LEES MEER

Opening TECHville Genk

TECHville op de T2-campus in Genk, Thor Park, wil elk jaar jongeren laten proeven van technologie. TECHville is een belevingsruimte ...
► LEES MEER

Experimentele QARMAN satelliet

QARMAN, een experimentele Belgische satelliet, wordt welda in orbit gebracht. Het is een satelliet van het Von Karman instituut in ...
► LEES MEER

QSL kaarten van OR18 stations

Ook na afloop van het “OR18” event n.a.v. de achttiende verjaardag van kroonprinses Elisabeth hebben we niet stil gezeten. Uit ...
► LEES MEER

Gemeentelijke belasting op masten en pylonen

Het aantal steden en gemeenten dat een belasting op masten en pylonen heft is de voorbije maanden sterk gestegen. Momenteel ...
► LEES MEER

Sociaal Netwerk MLB

Nieuw : het Sociaal Netwerk MLB Webadres : https://sn.on4mlb.be/ Wat is de bedoeling van dit platform? Dit platform werkt een ...
► LEES MEER

Copyright © ON4MLB - Alle rechten voorbehouden.