SAQ Grimeton Christmas 2023 transmission

Op zondag 24 december komt de machinezender SAQ in Grimeton-Zweden opnieuw even “on the air”. Voor de nieuwkomers in de hobby volgt nu wat uitleg.

De zendamateurs beschikken over ongeveer 6% van het hele radiospectrum en dat is best veel voor de taks, die hiervoor betaald moet worden aan de overheid. Dat is historisch zo gegroeid en het is ook een erkenning van de grote verdienste van het radioamateurisme in de beginjaren van de radio en het experimenteel karakter van onze hobby.

Honderd jaar geleden waren er nog geen officiële zendvergunningen voor “amateurs” en werd er bijgevolg illegaal geëxperimenteerd. Omdat de professionelen toen dachten
dat radioverbindingen over lange afstand het gebruik van de lange golven en bijzonder grote vermogens vereisten, werd er aanvankelijk gebruik gemaakt van machinezenders en vonkenzenders.

De radioamateurs werden daarom verbannen naar de korte golven, die toen door de (toegepaste) wetenschap onbruikbaar werden geacht. In tegenstelling met de professionele wereld experimenteerden radioamateurs met radiobuizen, toen een splinternieuwe techniek, en met kleine vermogens omdat het niet anders kon. Voor de radioamateurs is die verbanning een zegen en een geluk geworden.

Zij ontdekten immers dat met die korte golven met een klein vermogen wel grote afstanden kunnen overbrugd worden.

Natuurlijk maakte de professionele radiogebruikers snel de sprong naar de korte golf. In 1927 was er een grote International Radiotelegraph Conference (Washington, 1927) om het radiospectrum opnieuw te verdelen en de radioamateurs kregen toen hun legale, traditionele banden.

Eén van die radioamateurs, die indertijd de korte golf exploreerde, was de Nederlander Henk Jesse, die zichzelf de illegale roepnaam PCII had gegeven en die in december 1923, dus honderd jaar geleden, in teamverband samen met drie andere Nederlanders de eerste radioverbinding Nederland – Noord-Amerika op de korte golf maakte.Henk Jesse werd daarvoor door het gerecht veroordeeld wegens illegaal zenden, maar
kreeg aansluitend felicitaties voor zijn prestatie.

Dit verhaal kun je lezen op Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Jesse

De Veron herdenkt deze maand deze historische radioverbinding met het station PC100II: https://www.veron.nl/nieuws/pc100ii-actief-in-de-maand-december/

Intussen is de techniek verder geëvolueerd en worden radiobuizen niet veel meer gebruikt. De machine- en vonkzenders zijn helemaal verdwenen. Er is wereldwijd slechts één uitzondering en dat is de machinezender SAQ in Zweden, die daarom UNESCO Werelderfgoed is.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Radiostation_van_Grimeton

Nu zondag 23 december 2023 kun je de jaarlijkse uitzending van SAQ op de dag vóór kerstmis live via YouTube volgen. De voorbereidingen starten om 08u25 locale tijd en de uitzending is om 09u00. Rechtstreeks luisteren op 17,2 kHz is ook mogelijk, maar dat is een ander verhaal.

Prettige feestdagen en 73,
Johny, ON4VJ, DM-Limburg.

SAQ Grimeton Christmas 2023 transmission 17.20 kHz

SAQ Grimeton Christmas transmission 08:00 UTC 2023

SAQ Grimeton startup & transmission 09:00 UTC – Alexanderson Day 2023

SAQ Grimeton startup & transmission 12:00 UTC – Alexanderson Day 2023

The Grimeton Radio Station – UNESCO World Heritage Site

Deel, mail en/of print dit artikel