Vrijdag 15 december 2023 ► Lezing: tetra in de amateurradio

Ronald, PE2KMV, brengt een verhaal over tetra in de amateurradio.
Ronald gaf op de MLB-clubavond van februari van dit jaar ook al een voordracht over POCSAG en DAPNET.

Dit wordt dus alweer een boeiend verhaal.