Lezing ‘van leraar fysica tot Space Teacher’

Beste collega’s radioamateur

Dinsdag 25 april 2023, geef ik vanaf 20.30 uur een online lezing voor leerkrachten wetenschappen met als titel ‘van leraar fysica tot Space Teacher’. Er zullen heel wat ruimtevaartprojecten aan bod komen. Meer info in bijlage.

Het online event kan gevolgd worden via volgende link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aezJrqCM4F38vD-R33XLOgNS3g5WVvJAuvpilGfh5pW81%40thread.tacv2/1682029396986?context=%7b%22Tid%22%3a%22adb6cc4d-4383-41c3-8177-dd7ba24f2c3a%22%2c%22Oid%22%3a%22d1a2ee77-1e59-4bdd-966d-6196ee44aaba%22%7d

Ad astra
Dirk