Bergingslokaal in “Het Verenigingenhuis”

Sinds vandaag beschikt onze club MLB over een bergingslokaal in “Het Verenigingenhuis” in het voormalige Klooster van Hoevenzavel.

De voorzitter, de secretaris en de materiaalmeester van MLB zijn deze voormiddag, samen met een afgevaardigde van de Stad Genk, ter plaatse de toegang en het lokaal gaan bekijken.

Tot slot diende er nog enkele formaliteiten afgehandeld te worden.

In dit lokaal kunnen we in de toekomst alle materialen van MLB onder brengen.

De site is te bereiken via de Minderbroederstraat.
We mogen enkel de parking gebruiken zoals aangegeven op de foto.