Viering 70 jaar MLB

Op vrijdag 18 november 2022 vierden we samen het 70-jarig bestaan van Amateur Radio Club MLB in Genk.

Om 18.30 uur werd er afgesproken in Restaurant Dante, in het centrum van Genk, alwaar MLB-lid Lilo, of beter bekend onder de roepnaam ON4ENL, ons allerlei lekkers klaar stoomde. Lilo is werkzaam in de keuken van dit restaurant.

Het begon met een heerlijk aperitief, een glaasje prosecco natuurlijk, een lekker voorgerecht nl. bruschetta en antipasta, met nadien een hoofdgerecht waarbij een keuze uit Misto Di Pasta (4 soorten pasta) of een lekkere pizza naar keuze.

De samenkomst, de viering en het diner viel bij iedereen, die hierop op voorhand had ingeschreven, zeker in de smaak en is uiteraard voor herhaling vatbaar.

Dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan deze fantastische avond.

Hieronder enkele sfeerbeelden.


Nog even terug in de tijd …

Voorgeschiedenis
Voor zover we zijn kunnen nagaan werd de sectie MLB opgericht in het jaar 1952. MLB was in die tijd, en vele volgende jaren, de eerste en enige club voor radioamateurs in de provincie Limburg.

Radioamateurs van over de hele provincie zakten telkens 1 keer in de maand af naar het toenmalige clublokaal van MLB in “Café bij Meng” in het hartje van de Stad Genk.

De UBA en haar sectie’s
Nadien werd er door de UBA (d.i. de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs) verschillende nieuwe sectie’s in de provincie Limburg (en andere provincie’s in het land) tot leven geroepen.

De UBA, evenals de verschillende sectie’s, ondergingen een hele evolutie en ontwikkelden een goed uitgebouwde structuur.

In feite werd de UBA als het ware “een soort vakbond” voor radioamateurs in België, die onze hobby kon uitdragen en verdedigen ten aanzien van heel wat nationale en internationale spelers op communicatievlak in de wereld.

Ontstaan
MLB is een club voor radioamateurs in Genk en omstreken. De club werd omstreeks 1952 opgericht. Op dat moment was MLB de eerste en enige club (UBA-sectie) voor radioamateurs in Limburg. Van heinde en ver kwamen radioamateurs uit heel Limburg, van ver daarbuiten, en zelfs van over de landsgrens, afgezakt naar het centrum van Genk voor de maandelijkse clubavond in “Café bij Meng”.In Limburg is het UBA-ledenaantal altijd vrij stabiel gebleven. Toen later enkele nieuwe Limburgse secties werden opgericht, groeiden deze immers flink, ten nadele van MLB. Dat was onder meer te wijten aan het feit dat er geen jeugd meer lid werd en de opkomst van het internet en andere communicatiemiddelen.De achteruitgang van MLB in de jaren 90 en in deze eeuw tot 2014 was vooral aan MLB zelf te wijten (de vergrijzing, de overlijdens, geen jeugd meer, geen begeleiding/opleidingen, informele maandelijkse vergaderingen). Kortom, alle dynamiek van MLB verdween in die periode als sneeuw voor de zon.

Heropstart
Eind 2014 staken enkele enthousiaste radioamateurs de koppen bij elkaar om de club in Genk herop te starten. Vele anderen volgden en staken er mede hun schouders onder om MLB nieuw leven in te blazen.Zo gezegd, zo gedaan.Er werd een nieuwe “Heropstart Clubavond” georganiseerd. Deze kende een heel mooie opkomst, met heel wat bekende, maar ook nieuwe gezichten. Allemaal stonden ze achter het idee om MLB een nieuwe kans te geven. Hierop werd er een bestuur opgericht, dewelke alles in goede banen zou gaan leiden.Het ledenaantal is sinds die dag opnieuw toegenomen van nog geen 10 leden naar nu bijna 30 leden. Hierdoor is onze club moeten uitwijken naar een nieuwe locatie (lees clublokaal) voor het organiseren van al haar clubavonden en activiteiten.Al snel werd ook de clubcall ON4MLB gelanceerd. Niet lang nadien koos MLB voor de oprichting van een vzw voor de installatie van een moderne, digitale repeater op een toch unieke Genkse locatie, namelijk de oude mijnsite van Winterslag, beter gekend onder de naam C-Mine.

Tot slot
Verder hopen wij op nog vele, mooie jaren voor de sectie MLB en al haar leden. We doen er allemaal ons uiterste best voor. “Samen gaan we ervoor”.

Delen via deze sociale media