Aanpassingen Brandmeister-systeem

Door Aime ON4AIM & Dominique ON7UZ.

Tot voor kort werd de DMR Talkgroup 206 niet gebruikt, er werd geadviseerd om de regionale groepen rechtstreeks te gebruiken. Verschillende Sysops en gebruikers hebben gevraagd om de Talk Group 206 opnieuw terug in te voeren om zo de internationale TG structuur te herstellen en om, zoals in andere landen, een nationale aanroep TG te hebben.

Vanaf 02/04/2022 zal een testperiode worden ingesteld en zullen sysops die dit wensen de TG 206 op hun DMR repeater kunnen activeren. Sommige repeater zijn al op deze manier geconfigureerd.

Zodra u uw correspondent heeft gevonden, kunt u QSY gaan naar een “TG on demand” namelijk 2064 tot 2069. De regionale TG 2061, 2062, 2063 blijven voor het moment tijdens de testfase toegankelijk zoals voorheen. Let op, gebruikers die het kanaal TG206 aanmaken in hun CPS dienen rekening te houden met de colorcodes. Dit is CC1 voor Vlaanderen en CC2 voor Wallonië.

Tenslotte: We merken dat mensen nog steeds hun APRS data naar de verkeerde bestemmingscode 500, 5057 of 5059 sturen. Alle APRS-gegevens dienen worden verstuurd naar bestemmingscode 206999. De oude codes leveren hinder op voor de Australische DMR [505] gebruikers. De kleurcodes 1 voor Vlaanderen en 2 voor Wallonië blijven geldig.

Ondersteuningsverzoeken gaan zoals gewoonlijk via uw sysop (de persoon die verantwoordelijk is voor de repeater). Sysops kunnen hun supportverzoek sturen naar support-nl@ham-dmr.be voor Nederlandstaligen
en support-fr@ham-dmr.be voor Franstaligen.

Bron: UBA – Magazine CQ-QSO editie 03-04-2022.

Delen via deze sociale media