Gezien de coronapandemie zullen de UBA en CM-verkiezingen ook anders verlopen.

Mededeling
De aan de gang zijnde crisis rond het Coronavirus (COVID-19) heeft ervoor gezorgd dat alle vergaderingen en activiteiten binnen onze vereniging werden opgeschort. Tijdens de teleconferentievergadering van de raad van bestuur van de UBA op 23 januari jl. werden een aantal beslissingen genomen i.v.m. de organisatie van de UBA-verkiezingen.

Gewoontegetrouw worden de verkiezingen voor CM en bestuurders georganiseerd in de loop van de maanden maart en april.

Vermits er geen vergaderingen kunnen plaatsvinden tot en met 1 maart e.k. en aangezien we niet weten hoe de huidige CORONA-crisis zal evolueren, is het onmogelijk om voor 1 mei nog verkiezingen te organiseren.

CM-verkiezingen
In secties waar er slechts één kandidaat CM is, zullen geen verkiezingen
worden gehouden.

In de secties met twee (of meer) kandidaat CM’s wordt in de maand april een onlinestemming gehouden.
Alle leden van de betrokken sectie zullen in kennis worden gesteld van de te volgen procedure. Voor de secties die geen kandidaat hebben, zal de Raad van Bestuur de huidige CM vragen te blijven tot de benoeming van een a.i. CM. De verkiezingsprocedure en de lijst van de huidige CM’s zullen, zoals gebruikelijk, ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. Op pagina 10 vindt u de lijst van de kandidaat CM’s.

Méér info in het tijdschrift  CQ-QSO – editie 03-04 2021.

Bron & copyright: Tijdschrift CQ-QSO van de UBA.
Alle rechten voorbehouden.

Deze site delen via sociale media