De kennisgeving (minder dan 175 uur per jaar) antennes.
Wat moet ik doen als ik (buiten mijn woning) een antenne of antennes wil plaatsen?

Vlaamse Overheid

In Vlaanderen ben je in principe verplicht elke antenne die je plaats (buiten je woning uiteraard) te melden of aan te geven aan het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

Vroeger sprak men over LNE (dat staat voor Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) waar men “een kennisgeving” van het plaatsen van antennes diende door te geven.
Klik hier voor méér info over LNE.

De kennisgeving (of aangifte/melding) kan nu ook nog steeds via een online formulier.

Op deze pagina van de Vlaamse Overheid kan je alle info vinden over straling, zendantennes, wifi, GSM, … alsook de verplichtingen hieromtrent:
https://omgeving.vlaanderen.be/straling-zendantennes-wifi-gsm

De verplichtingen kan je hier lezen:
https://omgeving.vlaanderen.be/antennes-uitbaten-wat-zijn-de-verplichtingen

Lees ook de pagina over de “Kennisgeving (minder dan 175 uur per jaar) antennes”:
https://omgeving.vlaanderen.be/kennisgeving-minder-dan-175-uur-per-jaar-antennes

Het online aangifte/meldings- of kennisgevingformulier kan je hier vinden:
https://omgeving.vlaanderen.be/formulier-voor-de-kennisgeving-van-zendantennes-die-minder-dan-175-uur-per-jaar-uitzenden

Dit wat betreft de Vlaamse verplichting inzake het aangeven van de installatie van je antennes.

Lokale of plaatselijke overheid

Ga je een antenne of antennes op een mast of masten plaatsen, dan kan je best bij je lokale of plaatselijke overheid (lees gemeente- of stadsbestuur) navragen of dat in je gemeente of stad mag, en zo ja, aan welke voorwaarden je dan moet voldoen.

In de meeste gevallen zal je dan, om te beginnen, een bouwaanvraag moeten indienen, dewelke zal moeten worden goedgekeurd (of niet) en in bepaalde gemeenten en steden worden er nog andere voorschriften of regelgevingen ter zake opgelegd, zoals bijvoorbeeld de hoogte van de mast en dergelijke.  Het opstellen van een uitvoerig “antennedossier” is zeker nog van toepassing.

Deze site delen via sociale media