Raadpleging BIPT van 15 juni 2020

Raadpleging van 15 juni 2020 betreffende het ontwerpbesluit betreffende het naast elkaar bestaan van de openbare mobiele netwerken en het GSM-R-netwerk in de 900MHz-band – Update van 16/06/2020
Het doel van dit besluit bestaat erin het naast elkaar bestaan te garanderen van het GSM-R-netwerk van Infrabel in de frequentiebanden 876,1-879,9/921,1-924,9 MHz enerzijds en de openbare mobiele netwerken in de frequentiebanden 880,1-914,9/925,1-959,9 MHz anderzijds.

Hoe kunt u reageren op dit document?

Tot 7 juli 2020;
Enkel via e-mail;
Met de referentie “Consult-2020-C4”;
Aanspreekpunt: Michael Vandroogenbroek, eerste ingenieur-adviseur ( 32 2 226 88 11);
Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.;
Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk moeten aangeven wat vertrouwelijk is.

Klik hier om de publicatie te raadplegen.

Deze site delen via sociale media