Raadpleging BIPT van 10 juni 2020

Raadpleging van 10 juni 2020 betreffende het ontwerpbesluit betreffende de verlenging van de gebruiksrechten van Gridmax – Update van 12/06/2020.

Gridmax heeft aan het BIPT gevraagd om zijn gebruiksrechten te verlengen tot 6 maart 2026.
Het ontwerpbesluit heeft betrekking op dit verzoek om verlenging.

Hoe kunt u reageren op dit document?

Tot 10 juli 2020;
Enkel via e-mail;
Met de referentie “Consult-2020-C3”;
Aanspreekpunt: Michael Vandroogenbroek, eerste ingenieur-adviseur ( 32 2 226 88 11);
Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.;
Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk moeten aangeven wat vertrouwelijk is.

Klik hier om de publicatie te raadplegen.

Deze site delen via sociale media