Oproep

Overeenkomstig de statuten en het reglement van inwendige orde nodigt de raad van bestuur elk stemgerechtigd UBA-lid uit om in zijn sectie deel te nemen aan de verkiezing van drie bestuurders, van de provinciale voorzitter (DM) en van de voorzitter van zijn/haar sectie (CM). Om stemgerechtigd zijn,
moet het UBA-lid in orde zijn met zijn bijdrage.

Elk stemgerechtigd lid mag beschikken over een enkele volmacht, getekend door een afwezig, stemgerechtigd lid van de sectie. Enkel het formulier in CQ-QSO is geldig. De overige modaliteiten met betrekking tot de stemming worden aan de provinciale voorzitters en de voorzitters van de secties meegedeeld.

Voor Amateur Radio Club MLB vinden de UBA-verkiezingen plaats bij de start van de maandelijkse clubavond op vrijdag 20 maart 2020 om 20 uur in het MLB-clublokaal, Poolse Zaal, Steenbeukstraat 1 te 3600 Genk.

Gezien de coronacrisis kunnen de verkiezingen in maart niet plaatsvinden !!!


Verkiezing van drie bestuurders (UBA Congres 2020)

Dit jaar zijn er drie mandaten te begeven, elk mandaat voor de duur van drie jaar.

Elk lid mag zijn stem uitbrengen voor geen, één of maximum drie kandidaatbestuurders uit de lijst van de drie kandidaten die hun kandidatuur hebben ingediend binnen de termijn en volgens de regels bepaald door de statuten en het reglement van inwendige orde van de UBA.

Tijdens de algemene vergadering van 9 mei 2020 zullen drie kandidaten worden voorgesteld voor een benoeming tot bestuurder met een mandaat van drie jaar. Hieronder geven wij u kennis van de namen van de kandidaten en van hun curriculum vitae, door henzelf opgesteld.

Uittredende bestuurders

Egbert Hertsen ON4CAS, herkiesbaar
Rik Strobbe ON7YD, herkiesbaar
Stefan Dombrowski ON6TI, herkiesbaar

Kandidaat-bestuurders

Egbert Hertsen ON4CAS
Rik Strobbe ON7YD
Stefan Dombrowski ON6TI

U kan ook een volmacht verlenen.
Er is hiervoor een invulstrook voorzien in de recentste CQ-QSO.

Méér info in CQ-QSO 03-04 2020.