zaterdag 9 mei 2020
Technopolis – Technologielaan 1, 2800 Mechelen, België

GPS N 51° 0’ 8’’ E 4° 28’ 12’’

De afdeling MCL nodigt je uit op het congres en Algemene Vergadering2020 van UBA op zaterdag 9 mei 2020. Vanaf 9 uur verwelkomen we je inTechnopolis te Mechelen.

Radiobegeleiding via de repeater van Walem, ON0WALop 431.475 MHz (CTCSS: 131.8 Hz)en simplex op 145.550 MHz.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingvan de UBA start om 14.00 uur.

Agenda van de algemene vergadering 2020
1. Opening van de statutaire algemene vergadering door de voorzitter,
Claude van Pottelsberghe de la Potterie ON7TK
2. Eregroet aan de overleden leden sinds de algemene vergadering van
4 mei 2019
3. Toespraak van de voorzitter
4. Verslag van de ondervoorzitters Rik Strobbe ON7YD en Jacques
Debouche ON5OO
5. Verslag van de Nederlandstalige secretaris Karel Cornelis ON7TA en
van de Franstalige secretaris Paul Delmelle ON6DP
6. Commentaar en goedkeuring van het financieel verslag 2019, de
lezing van het verslag van de commissarissen en goedkeuring de begroting voor 2020, door de penningmeester Egbert Hertsen ON4CAS
7. Aanduiding van twee commissarissen gelast met het nazicht van de
rekeningen van het boekjaar 2020
8. Goedkeuring van de verkiezingen van de bestuurders, van de provinciale voorzitters en van voorzitters van de secties die plaatsvonden in
de maanden maart en april 2020
9. Overhandiging van de eretekens
10. Uitreiking van de beker van de erevoorzitter Gaston Bertels ON4WF
11. Vragen en antwoorden
12. Sluiting van de algemene vergadering 2020 omstreeks 16.30 uur

Neem ook eens een kijkje op de website van Technopolis : https://www.technopolis.be/

Méér info in CQ-QSO 03-04 2020.