Leerrijke infoavond UBA-Limburg

Het bestuur wenst iedereen te bedanken die zich heeft ingeschreven, ingezet en deelgenomen aan de toch wel belangrijke info-vergadering UBA-Limburg met als onderwerp “de belasting op masten en pylonen”.

In het bijzonder danken wij Rik, ON7YD en de Nederlandstalige ondervoorzitter van de UBA, die een leerrijke en uitgebreide uiteenzetting over dit onderwerp gaf en Johny, ON4VJ en de DM van Limburg, die het initiatief nam voor deze infovergadering voor alle Limburgse radioamateurs evenals alle anderen, die zich hebben ingezet voor het welslagen van deze boeiende avond.

Conclusie:

  • we moeten ieder van ons, als radioamateur, “een vinger aan de pols houden” en in de gaten houden of de lokale politici in onze plaatselijke gemeente of stad er aan denken om een dergelijke taks of heffing in te voeren;
  • indien hier sprake van zou zijn, dan wordt het “tijd om in te grijpen” en stappen te ondernemen.

Te weten dat:

  • je er echter niet alleen voor staat;
  • de UBA steeds bereid is je hierbij te helpen.

Heb je verder nog vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact met Rik, ON7YD, op dit mailadres: on7yd@uba.be.

Namens het bestuur.
73 de ON1PV – Peter
Secretaris / Webbeheerder
Amateur Radio Club MLB

Deze site delen via sociale media