Info-vergadering UBA-Limburg

Onderwerp: de belasting op masten en pylonen

Beste CM,
Beste UBA-lid,

Op vrijdag 21 februari 2020 om 20u00 is er een “buitengewone” CM/DM-vergadering, die samenvalt met de maandelijkse MLB-vergadering. Wegens de datum en de centrale ligging heb ik als locatie inderdaad het erg geschikte lokaal van MLB in de Steenbeukstraat 1, 3600 Genk gekozen.

De parkeerruimte aan het lokaal zelf is beperkt. Daarom is het aangewezen om te parkeren aan de nabijgelegen sportterreinen. Via een verhard pad, waarvan de GPS-coördinaten op het kaartje helemaal onderaan staan, is het MLB-lokaal gemakkelijk bereikbaar.

De vergadering is uitzonderlijk omwille van het onderwerp. Informatie-overbrenging verloopt doorgaans veel efficiënter en sneller met e-mail dan met een CM/DM-vergadering en dat is de reden dat er nog zelden dergelijke vergaderingen zijn. Bovendien zijn er dan geen verplaatsingen. Het onderwerp van de vergadering van 21 februari vraagt echter bijzondere aandacht van iedereen, met andere woorden van alle leden. Alle leden zijn daarom uitgenodigd op deze CM/DM-vergadering, die een info-vergadering van UBA-Limburg is. Jullie vragen over het onderwerp zullen daar beantwoord worden.

Agenda:

– Verwelkoming
– De gemeentelijke belasting op masten, uitvoerig toegelicht door Rik, ON7YD, Nederlandstalig ondervoorzitter van de UBA met een PowerPoint-presentatie
– Vragen van de leden en beantwoording van deze vragen.
– Varia

De vergadering eindigt omstreeks 22u00.

Indien je CM bent en niet aanwezig kunt zijn, zou ik willen vragen je te laten vervangen door een ander UBA-lid van de sectie en dit aan mij te melden. De vergadering is sowieso bestemd voor alle UBA-leden. Daarom wil ik je vragen om op jouw beurt alle sectie-leden hierover te informeren en uit te nodigen om aanwezig op deze belangrijke en éénmalige vergadering.

Bij voorbaat dank.

73,
Johny, ON4VJ

Ligging en parking MLB-clublokaal

Deze site delen via sociale media