Ledenbeheer MLB

Beste MLB-lid, tijdens een MLB-bestuursvergadering werd beslist een nieuw subdomein aan te maken met volgend webadres : https://leden.on4mlb.be/

Je kan de link ook terugvinden op de MLB-website bovenaan de site, zoals aangegeven op de afbeelding hieronder.

Wat is de bedoeling van deze nieuw site?

Het is de bedoeling dat elk MLB-lid zich op deze site registreert.
Andere registratie’s worden niet toegelaten en verwijderd.

Ledenlijst

Gezien de Wet op de Privacy en GDPR-wetgeving wordt de officiële UBA-ledenlijst en die van MLB niet meer gepubliceerd op de MLB-website. Deze lijst is raadpleegbaar bij de UBA of de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs.

Om die reden heeft het MLB-bestuur op de voorbije vergadering beslist de nieuwe site “Ledenbeheer MLB” in het leven te roepen.  Op die manier kunnen wij als MLB-lid elkaar toch nog bereiken met de gegevens die op die site enkel door MLB-leden raadpleegbaar zijn.

Instructie’s ledenbeheer MLB

Instructie’s over hoe je kan registreren en inloggen kan je vinden op deze nieuwe site : https://leden.on4mlb.be/

 BELANGRIJKE MEDEDELING 

Gezien de Wet op de Privacy en de nieuwe GDPR-wetgeving
… is het ten stengste verboden de gegevens die jij kan raadplegen van andere geregistreerde MLB-leden te kopiëren, te downloaden, te reproduceren, te manipuleren, op te slaan in een te downloaden formaat, te projecteren of openbaar te maken op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder toestemming van het desbetreffende MLB-lid.

Deze site delen via sociale media