Wijziging MLB-bestuur

Zoals jullie allicht al vernomen hebben heeft MLB-lid ON8CM, Martin, zijn ontslag aangeboden als bestuurslid en penningmeester van de club. Zijn ontslag werd op de MLB-bestuursvergadering van 23 september 2019 aanvaard en goedgekeurd. Je kan dit verslag terugvinden op de MLB-drive.

Inmiddels hebben zich twee nieuwe bestuursleden kandidaat gesteld, nl. ON4AMH, Francis, en ON4DGT, Bart.

Hun kandidatuur werd door het MLB-bestuur weerhouden, waarbij ON4AMH de nieuwe penningmeester is van MLB, met als bijkomende functie PR-manager, en waarbij ON4DGT, Bart, de functie van Technical Manager zal waarnemen.

Wij danken de twee nieuwe bestuursleden om zich vrijwillig kandidaat te stellen en zich te willen inzetten voor onze club.

De penningmeester van MLB vzw, dit is het vernootschap waarin de repeater is ondergebracht, zal worden waargenomen door ON6MID, Michel. Ook dank aan hem om deze taak op zich te nemen.

Op dit moment staat er nog één vacature open, nl. die van Eventmanager. Zij die zich geroepen voelen, meldt u. Alvast bedankt.

Je kan de nieuwe structuur van het bestuur hier terugvinden : https://www.on4mlb.be/mlb-bestuur-en-medewerkers/

Copyright © ON4MLB - Alle rechten voorbehouden.