Succes aan de HAREC-cursisten !

Vandaag, zondag 6 oktober 2019 om 9 uur, is onze nieuwe HAREC-opleiding 2019-2020 van start gegaan.

Om en bij de 15 maanden zullen verschillende cursisten weer kunnen genieten van “de allesomvattende” ON6TM-cursus. De opleiding en nodige bagage bij uitstek die elk toekomstig radioamateur zou moeten meekrijgen.

Het is een zeer unieke en leerrijke ervaring waaruit vriendschappen ontstaan, waarin de cursisten elkaar moeten blijven aanmoedigen en vooral moeten blijven doorzetten “tot het bittere einde”.

Maar aan de meet geeft men de bloemen. De beloning zal zoet zijn.

Bij deze wensen alle leden van Amateur Radio Club MLB en het bestuur alle cursisten veel succes en doorzettingsvermogen.

En mochten er nog vragen zijn, dan kan je uiteraard altijd terecht bij de lesgever of bij onze club.

Iedereen is trouwens welkom op onze MLB-clubavond, elke derde vrijdag van de maand.

Klik hier voor méér info hierover.