Special Callsign OR18MLB

Op 25 oktober 2019 viert prinses Elisabeth haar achttiende verjaardag. Bij haar geboorte in 2001 mochten Belgische zendamateurs hun prefix naar OQ wijzigen.  De UBA HF-commissie heeft het plan opgevat om een event rond de 18de verjaardag van onze kroonprinses op te zetten.

De UBA heeft daartoe het BIPT gevraagd of ons de mogelijkheid wordt geboden om de clubcalls van de deelnemende secties tussen 25 oktober en 25 december van dit jaar te wijzigen naar OR18xyz waarbij xyz de afkorting van de respectievelijke sectie is (voorbeelden: OR18BDX, ON18MCL, ON18CRD, enz.).

Wat de overige initiatieven terzake zijn zal je volgende maand vernemen tijdens UBA Horizon op zaterdag 12 oktober waar je ongetwijfeld aanwezig zal zijn.

Met het BIPT werd overeengekomen dat enkel die clubstations waarvoor de UBA een collectieve aanvraag zal indienen hun roepteken naar OR18xyz zullen kunnen wijzigen. Net als bij de OT70xyz (70ste UBA verjaardag) zullen – mits het voldoen aan welbepaalde voorwaarden – de OR18xyz clubcalls ook van bij individuele clubleden thuis in de lucht kunnen worden gebracht.

Teneinde deze aanvraag te kunnen opstellen verzoek ik je mij asap bijgevoegd formulier ingevuld en ondertekend terug te sturen (per post: Egbert Hertsen, Van Busleydenstraat 10, 2800 Mechelen of via e-mail aan on4cas@uba.be). Gelet op de onderhandelingen met het BIPT en de behandeling van de dossiers rest er helaas weinig tijd. Alle inzendingen dienen de HF-Manager ten laatste op 25 september te bereiken. Elke aanvraag zal d.m.v. e-mail door de HF-Manager worden bevestigd. Niet bevestigde of laattijdig ingezonden formulieren zullen als nietig worden beschouwd.

De collectieve aanvraag zal door de UBA op basis van de ontvangen invulformulieren bij het BIPT worden ingediend. Om organisatorische redenen zal de betaling van de rechten door de UBA penningmeester aan het BIPT worden betaald. Deelnemende secties dienen dit recht nadien en op eenvoudig verzoek van de penningmeester op de UBA bankrekening terug te betalen.

Als financiële tegemoetkoming naar de secties zal de UBA €25 van dit recht voor haar eigen rekening nemen indien de sectie aan volgende voorwaarden zal hebben voldaan:

  • Ten minste duizend gemaakte QSOs met het OR18xyz roepteken gespreid over de diverse HF-banden en in de gangbare modes CW, SSB en eventueel digitaal;
  • De sectie verbindt er zicht toe om – op eigen kosten – alle ontvangen QSL kaarten voor het OR18xyz station per papieren QSL te bevestigen;
  • Na afloop van het event dient een volledige log in ADIF formaat aan de HF-Manager te worden bezorgd.

73
Egbert Hertsen – ON4CAS
DXCC Card Checker – IOTA Benelux Checkpoint – CQ Magazine Award Checkpoint
UBA Penningmeester & HF Manager

► Lees ook : BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 23 SEPTEMBER 2019


 

 

Deze site delen via sociale media