Toelichting door de UBA

Je hebt misschien al informatiee hieromtrent zien voorbijkomen. Het gaat om de bedreiging van onze 2 meterband (144-146 MHz).

Een Frans bedrijf dat actief is in de luchtvaartindustrie heeft aan de ANFR, de Franse regulator, gevraagd om een voorstel in te dienen bij de CEPT met het oog om een discussie op WRC-19 en WRC-23 (WRC = World Radiocommunications Conference).

In het voorstel wordt in eerste instantie voorgesteld om de bepaling “except aeronautical mobile” voor het frequentie segment 146 – 174 MHz te schrappen. Op die manier wordt het mogelijk om in dat bandsegment verbindingen toe te laten met luchtvaartuigen. Dit is een gevolg van de toenemende vraag om voor kleine vliegtuigen en drones verbindingen te voorzien.

Maar bijkomend wordt voorgesteld om ook het voor frequentiesegment 144 – 146 MHz de mobiele luchtvaartdienst een primaire status te verschaffen, zodat het volledige frequentiebereik van 108 tot 174 MHz toegankelijk gemaakt voor de “aeronautical mobile” dienst op primaire basis.

Een toewijzing van 144 – 146 MHz aan een andere gebruiker is voor ons natuurlijk onaanvaardbaar omdat dit zeer negatieve gevolgen zou hebben voor de radioamateurs!

LEES MEER

Born: website UBA
Ingediend door ON7YD op Tue, 16/07/2019 – 10:50

Copyright © ON4MLB - Alle rechten voorbehouden.