AUGUSTUS 2019
Voorbereiding velddag

Beste MLB-lid,

Dit jaar zal onze MLB-velddag, beter bekend onder de noemer “UBA National Fieldday“, plaatsvinden in Genk, ter hoogte van de Kerk (Sint-Jan Baptist de la Salle) op de wijk Boxbergheide.

De wijk Boxbergheide

De Boxbergheide was de streek van de Vroente, de gemeentelijke reserve voor het vee, voor hout, en plaggen of turf. Vooral na de Tweede Wereldoorlog breidde het gehucht zich uit tot een residentiële woonwijk in het groen, grenzend aan de groene long rond het Domein Bokrijk enerzijds, en de mijn van Winterslag anderzijds. In 1947 werd door de Gewestelijke bouwmaatschappij van de Kleine Landeigendommen “Landwaarts” 142 hectare heidegrond op de Boxbergheide en de Genckerheide gekocht. Hierop werden in 1948 de eerste 50 huizen van de nieuwe wijk gebouwd. De huizen waren met name bedoeld voor mijnwerkers, die er tegen een lage rente een huis konden bouwen.

Bron: WikipediA

De MLB-velddag 2019

Onze MLB-contestmanager, ON7UZ, Dominique heeft onze club vandaag ingeschreven bij de UBA voor deelname aan deze Nationale Velddag.

Deze zal, zoals elk jaar, plaatsvinden tijdens het eerste weekend van september, nl. van zaterdag 07/09/2019 om 13:00 uur tot zondag 08/09/2019 om 12:59 uur.

Het is een contest (of wedstrijd) in de modus SSB (en CW) waarbij de sectie MLB zal uitkomen (of QRV is) op 160-80-40 meterband gedurende 12 uur (dus geen 24 uur) in blokken van ten minste 30 minuten.

Op deze banden is het vooral te doen van 30 min voor zonsondergang tot 30 min na zonsopgang, aldus onze contestmanager.

Geografische coördinaten : 50.971281 N – 5.449002 E
VHF of UHF standby frequentie : DMR 2061 nationaal of TG9 Repeater Genk ONØMLB

Alle hens aan dek !

We doen weer een sterke oproep aan alle MLB-leden om tijdens de MLB-clubavond van augustus zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn om deze velddag voor te bereiden en het spreekt voor zich dat we tijdens de velddag zelf in september een beroep willen doen op een zoveel mogelijke deelname tijdens dit event.

We kunnen dus alle helpende handen goed gebruiken, zowel voor de aanvang (opbouw), tijdens de velddag (operatoren), als na het event (afbouw en opruimen).

Alvast bedankt voor uw inzet en medewerking !!!

Namens het MLB-bestuur,

73 de ON1PV – Peter.
Secretaris / Webbeheerder
Amateur Radio Club MLB

PS. De zeer mooie foto’s en luchtbeelden hebben we eveneens te danken aan onze contestmanager, ON7UZ, Dominique. Waarvoor dank.