De basiscursus of basisopleiding ingericht door MLB, dewelke in februari 2019 is gestart, loopt stilaan ten einde.

Morgen, zondag 19 mei, leggen de cursisten de praktische proeven af, ten huize van lesgever ON6TM. En op woensdag 5 juni is het voor hen dan eindelijk “D-Day”. Dan gaan ze allemaal samen, onder leiding van de lesgever, naar Brussel om bij het BIPT het theoretisch examen af te leggen.

De cursisten zijn er zeker goed op voorbereid.
Dus het komt allemaal goed.  Wij duimen alvast.

De leden van MLB en het bestuur
wensen u alle succes toe !!!

Graag tot binnenkort “op de band of op de frequentie”.

Alle cursisten zijn geslaagd in de praktische proeven.
Hiervan ontvingen zij een welverdiende attest.  Proficiat!!!

En nu nog de laatste stap … het theoretisch examen bij het BIPT te Brussel op 5 juni.