Veel succes !

De leden en het bestuur van MLB
wensen alle HAREC-cursisten
veel succes
op het examen van
24 oktober 2018
bij het BIPT te Brussel !!!

Aan het eind van de meet, krijgt men de bloemen.
Proficiat met jullie doorzettingsvermogen !

Deel dit onderwerp via deze sociale media: