SEPTEMBER 2018
Lezing
Moonbouncing of EME

De lezing op onze volgende clubavond van 21 september gaat over Moonbouncing of EME (Earth-Moon-Earth).

Collega-radioamateur ON5GS, Dirk, is heel bedreven in deze materie en in deze vorm van radiocommunicatie en verbindingen maken. Op onze clubavond zal hij hierover alles “uit de doeken doen”.

Een onderwerp dat je zeker niet mag missen !

Méér over dit onderwerp kan je uiteraard al terugvinden op WikipediA.


Moonbouncing of EME (Earth-Moon-Earth) is een methode die door radioamateurs wordt gebruikt om via het maanoppervlak wereldwijde verbindingen te maken. Bij het gebruik van een enkel omstraalelement (antenne) in het VHFUHF-gebied zijn grote vermogens nodig in de orde van enkele honderden watts. Wanneer echter gebruik wordt gemaakt van meerdere richtantennes of andere voor hogere frequenties geschikte elementen als schotels, kan het benodigde vermogen beduidend lager uitvallen.

Met behulp van zogenaamde Weak Signal Detecting kan men zelfs trachten verbindingen te maken met een dermate laag vermogen, dat het LF-gedeelte van de ontvangstzijde geen audio meer lijkt te genereren.

Er kunnen verschillende modes gebruikt worden: morse, single sideband (USB & Lower Side Band) phone en ook FSK of AFSK.

Bron : WikipediA.