Bespreking resultaten rondvraag leden (clubavond oktober)

      Reacties uitgeschakeld voor Bespreking resultaten rondvraag leden (clubavond oktober)

Tijdens de clubavond van oktober gaan we samen de resultaten bespreken van “de rondvraag (enquête) bij alle MLB-leden”.

Dat moet ons, na en sinds de heropstart van 2014, nu 4 jaar geleden, een beter zicht geven op het feit waar MLB momenteel staat en waar MLB in de toekomst naartoe wil.

Uw opkomst en inbreng als MLB-lid is op die avond vanzelfsprekend “van essentiëel belang” !!!


Op de vorige clubavond in september heeft onze SysOp het ook gehad over een update van onze Hytera-toestellen. Gelieve daar dus ook rekening mee te houden.