OKTOBER 2018
Bespreking
Resultaten rondvraag

Tijdens de clubavond van oktober gaan we samen de resultaten bespreken van “de rondvraag (enquête) bij alle MLB-leden”.

Dat moet ons, na en sinds de heropstart van 2014, nu 4 jaar geleden, een beter zicht geven op het feit waar MLB momenteel staat en waar MLB in de toekomst naartoe wil.

Uw opkomst en inbreng als MLB-lid is op die avond vanzelfsprekend “van essentiëel belang” !!!


Op de vorige clubavond in september heeft onze SysOp het ook gehad over een update van onze Hytera-toestellen. Gelieve daar dus ook rekening mee te houden.