UBA 70 Hits The Airwaves – update

Beste OT70 medewerkers en operatoren,

Eerst en vooral wil de HF commissie alle operatoren en medewerkers van alle OT70 stations hartelijk feliciteren met de puike prestaties die inmiddels werden neergezet. Niemand die op voorhand zelfs maar kon denken dat het hele gebeuren zoveel succes en activiteit op de band zou oogsten.
Vanzelfsprekend zullen de zeer hoge QSO rates de komende weken enigszins afzwakken maar wat denken jullie? Wie waagt een gokje over de datum waarop we de grens van de 100.000 QSOs overschrijden hi…

Bij het uitzetten van de krijtlijnen van ons “UBA 70 Hits The Airwaves” project was het een beetje gissen hoeveel bijval de activiteit in realiteit zou kennen. Vandaar dat we drie diploma’s voor het werken van resp. 10 (brons), 20 (zilver) en 30 (goud) verschillende OT70 stations creëerden.
Inmiddels bereikt ons de vraag of we geen bijkomende certificaten voor het werken van 40 én 50 stations zouden aanbieden. De aanpassing van de layout vraagt een tikkeltje werk, maar met plezier kunnen we jullie melden dat er behalve de drie reeds bestaande awards er drie nieuwe aan de reeks zullen worden toegevoegd:

· Platina voor 40 verschillende OT70 stations

· Diamant voor 50 verschillende OT70 stations

· “Insane” voor wie alle min één OT70 stations werkt (m.a.w. 58 verschillende stations)

Weldra zal je ze deze onderscheidingen via 70.uba.be ontdekken.

Hopelijk reiken we hiermee een stimulans tot het in stand houden van de activiteiten en bandbeleving aan. Oh ja, verlies evenmin uit het oog dat we speciaal ten behoeve van de Belgen (zowel de OT70 stations als individuele UBA leden) een bijkomende competitie inrichten. Sla CQ/QSO 05-06/2018 blz. 3 e.v. er maar eens op na en lees alles over de twee plaquettes in de aanbieding.

Geregeld komt ons ter ore dat de jacht op OT70 stations voor Belgen niet steeds een makkie is. Heel wat kortegolfbanden laten inderdaad slechts met mondjesmaat “inter Belgische propagatie” toe.
Vandaar dat we jullie twee initiatieven aankondigen waarvoor we op de medewerking van alle OT70 operatoren hopen te kunnen rekenen:

· Op initiatief van de sectie NBT wordt er op zondag 13 mei tussen 9 en 12 uur lokale Belgische zomertijd een VHF/UHF activiteitsmoment worden ingepland. Hopelijk zullen heel wat OT70 stations het NBT voorbeeld volgen en die voormiddag actief zijn op 2m en/of 70cm zowel in FM als in SSB. Natuurlijk laten we repeaters voor dit event links liggen want deze verbindingen komen niet in aanmerking voor de awards. Jouw OT70 station doet toch ook mee? Oh, ja voor de duidelijkheid toch even vermelden dat de BIPT regelgeving NIET toelaat om met de OT70 call deel te nemen aan contesten, dus ook niet aan de BMA contest die op zondagvoormiddag loopt.

· Op zondag 20 mei, van 8 tot 12 uur lokale Belgische zomertijd leggen we dan de klemtoon op de 80m band. Die amateurband is het geschikts om op kortegolf medeamateurs van eigen bodem te werken.
Wat niet betekent dat je geen buitenlanders zou mogen werken natuurlijk 😉
In dit verband zouden we alle OT70 operatoren willen verzoeken om minstens de helft van de tijd het SSB segment 3.600 tot 3.700 te willen gebruiken zodat ook houders van de basisvergunning aan hun trekken komen. Met dank.

Graag willen we trouwens alle OT70 operatoren vragen om bij de keuze van een zendfrequentie in de mate van het mogelijke (QRM, QRN, vrije frequenties, …) rekening te houden met de bandsegmenten die ook voor ON3 stations toegankelijk zijn. Zo kunnen ook de ON3 stations naar hartenlust mee de 70ste verjaardag van onze UBA vieren. Dankjewel.

De meesten doen het, maar een enkeling kan beslist beter. Waarover we het hebben? Het uploaden van de OT70 logs. Via 70.uba.be is de upload van een log in een handomdraai gefikst! Het is echt sneu als een station een week of zelfs langer moet wachten vooraleer hij zijn/haar call in bij de log van je OT70 station ziet verschijnen. Het zal je maar overkomen dat je nog één station voor de volgende awardklasse nodig hebt en uitgerekend die operator neemt het niet zo nauw met de dagelijkse upload klus. Een klus die, zoals we al zeiden, in een oogwenk voor mekaar is. Dat is een regelrechte aanleiding tot frustratie. Dus: frequent (liefst minstens dagelijks) uploaden graag!

Een ander aandachtspuntje is de correctheid van de logs. Via het centraal e-mail adres ontvangen we geregeld vragen tot correcties van roeptekens. Graag dus de oren spitsen bij het loggen.

Meer dan de helft van de stations verantwoordelijken hebben intussen van het BIPT een rekening ontvangen. Een mens ontvangt niet altijd rekeningen waarvan hij kan zeggen “die betaal ik nu eens niet”. Wel, in dit geval gaat de vlieger op hi. Stuur de factuur of een scan ervan (waarbij het OGM nummer duidelijk leesbaar is) aan on4cas@uba.be en de betaling volgt als vanzelf.

Kan je als CM of stations verantwoordelijke deze mail overmaken aan de overige operatoren van je OT70 clubstation?

Zo, en nu terug de shack in 😉 Heel veel succes en karrevrachten QSOs wensen we jullie toe.

Namens de HF commissie,

73 de ON4CAS

Copyright 2014-2018 © ON4MLB - Alle rechten voorbehouden.