Activatie OT70MLB

Klik hier en plan je deelname aan de activatie OT70MLB


1 mei 2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de OT70 stations weldra in de lucht zullen zijn.

Een woord van dank aan ON3YH & ONL11943 voor de ontelbare uren werk die zij hebben bijgedragen om http://70.uba.be operationeel en online te krijgen. Petje af, echt waar.

Nu de startdatum dichterbij komt rijzen her en der ook nog enkele vragen. Aan de hand van dit bericht zal ik trachten de meeste hiervan collectief te beantwoorden.

De lijst met opstellingsplaatsen van elk OT70 station werd overgemaakt aan het BIPT. Elk station mag dus afwisselend op één van die adressen actief zijn. Let wel, en voor alle duidelijkheid: een OT70 station mag op één en hetzelfde moment slechts van op één enkel adres in de lucht zijn. We hebben van het BIPT de uitzondering gekregen dat een OT70 station vanop verschillende adressen kan worden geactiveerd, doch – we vallen in herhaling.

Noteer: het is NIET toegelaten een station van op verschillende opstelling plaatsen tegelijkertijd in de lucht te brengen!

Evenmin is het toegelaten om een OT70 station in de lucht te brengen van op een adres dat niet voorkomt op de lijst die de CM eind januari aan ons overmaakte en welke werd doorgezonden aan het BIPT.
Theoretisch kan het dat een OT70 station tegelijkertijd op meerdere banden actief is in zover dit van op één en hetzelfde adres gebeurt (bijvoorbeeld een operator op HF en één op UHF).

Een duidelijk antwoord op een veel gestelde vraag hoop ik.

Enkele clubstations, in casu OT70UBA, OT70DIG en OT70YLC zullen door de leden van de HF commissie geactiveerd worden. Op de dag van de algemene vergadering (5 mei) zal OT70UBA vanop de site te Neerpelt actief zijn.

Heeft je sectie verschillende operatoren voor het OT70 station aangemeld dan misschien nog deze tip: stel op voorhand een uurrooster samen zodat iedereen zijn/haar activiteit kan inplannen. Zonder publiciteit te willen maken: Google biedt hiervoor gratis enkele online tools aan.

Alle gemaakte verbindingen van elk OT70 station moeten in ADIF formaat via de website 70.uba.be geüpload worden. Alle elektronische logboeksoftware is in staat een ADIF bestand te genereren.

Op de vraag hoe vaak logs dienen geüpload te worden kunnen we eenvoudig antwoorden: liefst dagelijks als afsluiter van de OT70 activiteit van die dag. Worden grotere intervallen gehanteerd dan is het voor de QSO partners onmogelijk na te gaan of men in de log staat. Beeld je maar eens in dat je nog één OT70 station voor het award ontbreekt en uitgerekend dit station talmt om de log te uploaden… tof is anders. Lukt het een keertje niet om meteen de log te uploaden, geen nood, maar probeer het in alle geval zo vaak en frequent mogelijk in orde te brengen. Een flink deel van het succes van ons project hangt hiervan af.
Aan jou de keuze om de log telkens volledig dan wel incrementeel, m.a.w. enkel de nieuwe gemaakte verbindingen sinds de laatste upload, via 70.uba.be te uploaden. Belangrijk is wel dat alle verbindingen, gemaakt door de diverse operatoren, in de online log verschijnen. Ofwel ontfermt één iemand uit de sectie zich om de dagelijkse upload, ofwel wordt de toegangscode die je bij de registratie van je OT70 station aanmaakte tussen de verschillende operatoren van elk OT70 station gedeeld.

De door je sectie naar de server geüploade verbindingen worden automatisch met www.clublog.org gesynchroniseerd. Om praktische redenen zit daar een verschil van enige tijd op.

De UBA HF commissie bekommert zich om het verzenden van de QSL kaarten voor alle OT70 stations. Hiervoor hoef je dus helemaal niets te doen. De UBA neemt de kost hiervoor op zich. Om budgettaire redenen zullen we echter één enkel ontwerp voor alle OT70 stations gebruiken. Van de listing op QRZ.com maken we nog werk.

Tot nu toe hebben we nog geen rekeningen van het BIPT ontvangen. Zoals eerder gemeld verwachten we dat elk van de 59 stations een aparte factuur zal ontvangen. Zodra deze factuur op het adres van de verantwoordelijke van het clubstation toekomt, vragen we je om de factuur niet te betalen maar deze ofwel per post door te sturen aan de penningmeester Egbert Hertsen, Van Busleydenstraat 10, 2800 Mechelen ofwel via een scan aan on4cas@uba.be

Wat de UBA niet voor zijn rekening neemt is het aanmelden van de diverse OT70 stations op Logbook of The World (LoTW) of bij eQSL.cc Secties die met hun OT70 station van deze diensten gebruik wensen te maken moeten hier zelf zorg voor dragen.

Enkele secties vroegen zich ook af of er voor activiteit op VHF/UHF zou kunnen worden gezorgd. Vanzelfsprekend dient het in de lucht brengen van de OT70 calls niet tot HF beperkt te blijven. Integendeel, hoe meer banden én modes er aan te pas komen hoe beter. De praktische coördinatie van – we zeggen maar wat – een verhoogde 2m activiteit laten we over aan de diverse secties.

Op 70.uba.be lees je hoeveel stations er dienen te worden gewerkt om in aanmerking te komen voor drie klassen van het herinneringsdiploma. In het mei/juni nummer van CQ/QSO zal een artikel verschijnen met een woordje uitleg over de competitie. Want noteer alvast dat los van het herinneringscertificaat er ook een wedstrijd tussen de verschillende secties wordt ingericht.

Mocht je nog met verdere vragen worstelen, aarzel dan niet contact op te nemen. Het makkelijkst kan dit per e-mail via het speciaal daartoe gecreëerde adres 70@uba.be

73

Egbert ON4CAS
UBA penningmeester & HF manager


Klik hier en bezoek ook onze OT70MLB QRZ.com pagina !

 

Deel dit onderwerp via deze sociale media: