BIPT-vergunningen 2018 (vervolg)

Naar aanleiding van de mededeling van de heer Dupont (BIPT dienst radioamateurs) over de vergunningen 2018 hebben we bij het BIPT onze twijfels geuit over de wettelijkheid van het toepassen van een ontwerp Koninklijk Besluit. Een KB wordt normaal gezien pas van kracht na de goedkeuring door de wetgevende macht (parlement) en publicatie in het staatsblad. Tot dan blijft het een ontwerp dan mogelijks nog onderhevig kan zijn aan wijzigingen.

Vandaag hebben we een mail ontvangen van de heer Jimmy Smedts, woordvoerder van het BIPT.

Klik hier om deze mail te lezen.

Zoals je kan lezen mogen we binnenkort bijkomende vergunningen verwachten, zodat een radioamateur bij elk station (vast, mobiel, portabel) een vergunning kan houden, zoals de wetgeving vereist.
De erkende verenigingen (UBA, UFRC en VRA) worden binnenkort ook uitgenodigd voor overleg bij het BIPT. Hiervoor dienen we onze opmerkingen over de vergunningen voor 21 februari mee te delen aan het BIPT.

Daarom bij deze een oproep aan alle leden om hun eventuele opmerkingen voor 15 februari mee te delen aan Rik, ON7YD (on7yd@uba.be). Deze deadline geeft ons de nodige tijd om alle voorstellen te bundelen, te bespreken en tijdig mee te delen aan het BIPT.

Bron : UBA-website
Ingediend door ON7YD op Sun, 04/02/2018