Nieuwe BIPT-vergunningen 2018

Dit schrijft de huidige wetgeving.

Het MB van 9 januari 2001 Art. 5 is duidelijk:

… De vergunning bevindt zich bij de zendinrichting…

Art. 8 §3 van het KB van 18 december 2009 herhaalt:

… De vergunning bevindt zich bestendig bij elk privaat radiostation of is er op aangebracht. Zij wordt getoond op elk verzoek van de bevoegde controleoverheden.

In geval van verlies, diefstal of beschadiging van de vergunning wordt daarvan aangifte gedaan bij het Instituut, dat de vergunning vervangt, eventueel na onderzoek van de aangevoerde omstandigheden, door een vergunning met een ander uniek identificatienummer.

De vergunning MOET dus bij elk station zijn.

Het beste advies is om copy’s te nemen en in de wagen te leggen (zodat de vergunning bij je mobiel station is) of in de portefeuille te steken (voor als je /P bent) en de originele vergunning bij je vast station te leggen.

 

Deel dit onderwerp via deze sociale media: