Opgelet met auteursrechten!

De beheerder van de website van een UBA-sectie, nam in de loop van dit jaar een tekst over van een televisieredactie en plaatste die op de website van zijn sectie. Bovenaan de tekst staat een foto zonder vermelding van bescherming of copyright.
Onlangs ontving de verantwoordelijke van die UBA-sectie een aanmaning van een advocatenbureau om enkele honderden euro’s aan schadevergoeding te betalen voor onterecht gebruik van die foto. De maker van die foto eist auteursrecht voor het gebruik van zijn foto.

De foto werd opgespoord door middel van een internetzoekmachine die systematisch het hele internet scant en nagaat of er foto’s op voorkomen vervaardigd door hun opdrachtgevers. Een advocatenbureau behartigt dergelijke zaken. Het heeft geen zin om discussies te voeren of zich tot een rechtbank te wenden, de wetgeving is duidelijk.

Het auteursrecht ontstaat zonder dat er een inschrijving of melding moet worden gedaan, zelfs zonder vermelding bij foto of werk. Teksten, gedichten, foto’s en nog andere zaken die voortkomen uit de creativiteit van de maker, zijn altijd beschermd. Er mag wel gekopieerd worden, maar de auteur of zijn werkgever, behoudt altijd het recht op een vergoeding.
Het auteursrecht blijft bestaan tot 70 jaar na de dood van de auteur. Neem nooit klakkeloos teksten of foto’s over. Herbewerk creatief interessante onderwerpen en neem zelf foto’s indien een illustratie nodig is.

Freddy – ON3FDS

Bron : UBA-website
Ingediend door ON3FDS op Mon, 10/07/2017 – 22:50

Copyright © ON4MLB - Alle rechten voorbehouden.

NAAR BOVEN