Clubavond : 21-11-2014

Aanwezig: 22, waaronder verschillende MLB, NOL en RST leden.
Locatie: Taverne Gheinick, Eindgracht 3 – Genk

In eerste instantie werd de bedoeling van de vergadering uit de doeken gedaan, nl. dat een aantal Genkse radioamateurs onlangs “de koppen bij elkaar gestoken” hebben om de UBA sectie MLB in Genk nieuw leven in te blazen.

In de begin jaren van het radioamateurisme, was MLB, de enige en grootste sectie voor radioamateurs in heel Limburg. En dit mocht zeker niet verloren gaan

De voorzitter, Jan, ON5JD opende de vergadering en heeft nadien het woord gegeven aan ON3MID, ON4AMH en ON3PV.

Aansluitend heeft de DM, Johny, ON4VJ het woord genomen en dit verhaal gekaderd in de geest van de UBA.

Het was vooral een informatieve avond waar verschillende voorstellen besproken werden.
Belangrijk in dit verhaal is om niet te snel te groeien en niet “te veel ineens” te willen realiseren.

De avond kon rekenen op heel veel enthousiasme.
Er is nog heel wat werk te verrichten, maar samen steken wij er onze schouders onder!

De bedoeling is om in de volgende vergadering (20141219) enkele functionele aspecten van de club te realiseren:

  • oprichten van een bestuur,
  • juridische vorm,
  • locatie,
  • bankrekening,
  • helpen bij lidmaatschap MLB

De MLB leden die graag willen postuleren voor een bestuursfunctie (ondervoorzitter, secretaris en penningmeester) vragen wij om ons zo spoedig mogelijk hun kandidatuur te laten kennen.

Klik hier en stel je kandidaat als MLB-bestuurslid.

De huidige functies van voorzitter en QSL-manager blijven voorlopig ingevuld.


Enkele foto’s van die avond.

DSCI0002

DSCI0003

DSCI0005

DSCI0008

DSCI0009

DSCI0010

DSCI0013

DSCI0011

Deze site delen via sociale media